خدمات پزشکی

این بخش با توجه به شرایط ترافیکی و عدم امکان جابجایی بعضی بیماران و ارائه خدمات مطلوب به بیماران راه اندازی گردیده و ما با سرعت خدمات پزشکی خود را در منزل ارائه می نمائیم.

خدمات پزشکی ما شامل ویزیت پزشکان عمومی ،متخصص و فوق تخصص و فیزیوتراپیست می باشد. از جمله خدمات ارزنده  این مرکز  اعزام بیمار به پایتخت و خارج از کشور جهت درمان  و می باشد.

 

Rate this page
به بالا بروید