مشاوره تغذیه

کارشناس و پزشک تغذیه به صورت کامل از علم تغذیه آگاه است  ودر موارد مختلفی  اطلاعات لازم و مشاوره های مهم را در ارتباط با نوع بیماری  با غذا و سلامت جسمی و روحی به بیماران ارائه خواهد کرد. با توجه به کم شدن تحرک افراد ، نوع تغذیه می تواند در جهت سلامت افراد و جامعه سالم  مفید واقع گردد.   .

مشاوره تغذیه برای بیماران  با گروه های  سنی مختلف همچون کودکان، میانسالان، بیماران، افراد چاق و لاغر انجام پذیر است و متناسب با وضعیت و نیاز آنها برنامه غذایی تهیه میشود. یک مشاور تغذیه برای شما تعیین میکند که از چه نوع مواد غذایی و به چه میزان روزانه مصرف کنید. این نوع رزیم های غذایی بخصوص برای بیماران قلبی و دیابتی می تواند بسیار مفید باشد. شما می توانید با تعیین وقت برنامه غذایی جامع دریافت کنید و از عود کردن مجدد بیماری جلوگیری نمائید.

مشاوره در این مرکز بصورت گروهی و فردی صورت خواهد گرفت و در صورت لزوم تیم کارشناسان تغذیه به منزل جهت مشاوره به بیماران نیز اعزام خواهد شد. همچنین کلیه ادارات نیز در جهت بهبود سلامت کارکنان می توانند تقاضای مشاوره در محل کاری خود نمایند.

Rate this page
به بالا بروید