تماس با ما

کلیه کادر درمانی با تجربه اعم از پزشک ، پرستار ، ماما ، و….که روابط عمومی بالا دارند می توانند امادگی خود را با این اعلام نمایند . این مرکز پس از بررسی سوابق نامبردگان نسبت به صدور کارت هویت سازمانی اقدام خواهد نمود .

تماس با ما: راههای ارتباطی با ما :

Email:info@tavananursing.com

تلفن: ۹۸۳۵۳۷۲۶۷۱۳۶

همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۱۰۵۱ و ۰۹۱۳۸۵۳۲۶۰۴

کانال تلگرام: @tavananursing

Rate this page
به بالا بروید