اموزش کمک های اولیه

در این مرکز آموزشهای زیر جهت گروهای متقاضی که در دوره های مختلف برگزار می شود با بهره گیری از بهترین اساتید حوزه درمان صورت می گیرد. این دوره ها شامل
۱٫ آموزش احیای قلبی ریوی
۲٫ آموزش زخم و و خونریزی ها
۳٫ آموزش سوختگی
۴٫ آموزش مسمومیت‌ها
۵٫ گزش و گاز گرفتگی
۶٫ شوک ، غش و صرع
۷٫ خفگی و غرق شدن
۸٫ سرما و گرمازدگی

– اصول پایه در کمکهای اولیه.
– اسامی داروهای ژنریک ایران با امکان جستجوی دارو.

Rate this page
به بالا بروید