خدمات مراقبتی

ارائه خدمات پرستاری و پزشکی در منزل بدلیل مراقبت های دلسوزانه افراد و حمایت های عاطفی افراد خانواده و همچنین احساس امنیت و آرامشی که بیمار دارد روند سرعت بهبود بیماری را سرعت می بخشد. تقریبا بیشتر خدماتی که در بیمارستان ارائه می گردد در منزل نیز قابل ارائه می باشد و مرکز خدمات پرستاری توانا با کادری مجرب و باسابقه آماده ارائه خدمات ویژه ازجمله ۱٫ مراقبت از بیمار ۲٫ مراقبت از معلول ۳٫ مراقبت قبل و بعد از بارداری ۴٫ نگهداری کودک و سالمند ۵٫ اعزام کادر مراقبت از بیمار در بیمارستان

Rate this page
به بالا بروید