خدمات پاراکلینیکی

این خدمات بطور کلی شامل مواردی می شود که به تشخیص بیماری کمک می کند مثل رادیولوژی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه

خدمات این بخش عبارتند از ۱٫ تزریقات ۲٫ پانسمان ۳٫ سرم تراپی ۴٫ سونداژ ۵٫ سوختگی و زخم بستر ۶٫ نمونه گیری آزمایشگاه ۷٫  ساکشن ۸٫ سونوگرافی و رادیولوژی ۹٫ اسپیرومتری  ۱۰٫ لوله گذاری معده (NGT)

Rate this page
به بالا بروید