اعزام بیمار به خارج از کشور

 این مرکز پس از پرداخت حق مشاوره از سوی بیمار یا همراه وی و رویت کلیه مدارک پزشکی می‌تواند نسبت به اعزام وی به اروپا جهت ادامه درمان خود اقدام نماید مدت زمان پاسخ‌گویی و و هماهنگی با بیمارستان‌های اروپا در صورت کامل بودن مدارک هفت روز کاری می‌باشد ما مدارک ریافتی از سوی شما را به بیمارستان و تیم پزشکی مربوطه در خارج از کشور ارسال نموده و نتیجه را سریعاً اعلام خواهیم کرد .

تقاضای ویزا فقط به یک نفر از بستگان داده می‌شود و اخذ ویزای کشورهای اروپایی در اختیار کنسولگری آن کشور بوده و ما هیچ گونه اقدامی در خصوص قبول یا رد آن نمی توانیم داشته باشیم . ما تنها رابط  شما و مرکز درمانی می‌باشیم هزینه های این مرکز دو تا سه درصد هزینه تعرفه درمانی بیمارستان مربوطه  می باشد.

مشاوره ی تغذیه اشاره ای اصولی به علم‌ تغذیه‌ و ارزش‌ مواد غذایی‌ دارد ، همچنین نحوه‌ تغذیه‌ مناسب‌ با نیاز بدن هر فرد از بارز ترین غعالیت های علم تغذیه استیک پزشک تغذیه با بررسی میزان فعالیت ها و سیستم سوخت و سازی بدن شما ، و با توجه به اصول مورد نیاز در ارتباط بین قد و وزن به بررسی ارزش مواد غذایی، میزان ویتامین ها، املاح و سایر مواد مفید درون خوراکی ها پرداخته  و آنها را دسته بندی میکند در نهایت با توجه به نتایج حاصله یک رژیم غذایی مناسب و ایده ال برای شما در نظر خواهد گرفت .

Rate this page
به بالا بروید